Düzenleme Kurulu

Proje Koordinatörü

Asude Alkaylı (asude@kulturdanismanlik.com)

 

Düzenleme Kurulu

Faruk Günindi (NHI İSTANBUL Doğal Sağlık Enstitüsü Başkanı)

Sümeyra Merve Başyiğit (NHI İSTANBUL Doğal Sağlık Enstitüsü)

Tuğba Güzel (NHI İSTANBUL Doğal Sağlık Enstitüsü)

Kaleem Ullah (British Cupping Society)

Bahadır Cevizci (NHI İSTANBUL Doğal Sağlık Enstitüsü)