Hakkında

NHI İSTANBUL Doğal Sağlık Enstitüsü

www.nhi.com.tr

 

NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü,

 • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif (GTA) Tıp konusunda eğitim ve araştırma yapmak,
 • Unutulmuş şifa kaynaklarını yeniden keşfetmek, canlandırmak ve yaygınlaştırmak;
 • Sağlık ihtiyaçlarını fıtri, doğal, ekolojik ve zarar vermeyen yöntemlerle karşılanmasının yollarını aramak; sonuçları ilgililerle paylaşmak;
 • Bilgi paylaşımı ve uygulama alanları oluşturmak amacıyla kurulmuş bağımsız bir enstitüdür.

Misyonumuz:

 • Tıp ilmini ihya etmek,
 • Doğal sağlık araştırmaları yapmak,
 • GTA Tıbbı kolay ulaşılabilir hale getirmek ve  korumak,
 • GTA Tıbbın gelişmesini, yaygınlaşmasını, eğitimini ve uygulamasını sağlamak

Vizyonumuz:

 • İsteyenlerin doğal sağlık uygulamalarına ulaşmasını sağlayan
 • Araştırma, geliştirme, düzenleme ve kontrol faaliyetleri yürüten kurum olmak

 

 

British Cupping Society (BCS)

www.britishcuppingsociety.org

 

Misyonu:

İnsanlığın yararı için kupa terapisi felsefesini, bilgisini, bilimini ve uygulamasını korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Amaç:

 • Kupa Terapisi profesyonellerine liderlik etme
 • Kupa Terapisi, iyileşme, şifa ve bütüncül sağlık yaklaşıma karşı olumlu bakış geliştirmek
 • Araştırma, dersler, seminerler, konferanslar, atölyeler düzenlemek; bunlar hakkında kaynak toplamak ve yaymak
 • Profesyonel gelişme ve Kupa Terapisinin başarısına yardım etmek için bir dinamik stratejik plan oluşturmak ve gerçekleştirmek
 • Yetişmiş Tıp ve sağlık Profesyonellerinden oluşan bir ekip oluşturmak