Dr. Abdullah M. AL-BEDAH, Mohamed KHALIL, Ahmed ELOLEMY, Asim KHALIL

Anahtar kelimeler: Kupa Terapisi, Hacamat, ıslak Kupa Terapisi, sistematik değerlendirme.

Amaç: Hacamat; özellikle Islak Kupa Terapisi için geçerli bilimsel kanıtları değerlendirmek.

Arka plan: Hacamat, Kupa Terapisi anlamına gelir. Kupa Terapisi Arap ve Müslüman kültüründe yalnızca ıslak Kupa Terapisi olarak bilinir. Günümüzde ıslak Kupa Terapisi hakkında çok fazla tartışma vardır.

Metodlar: 2010 yılında, PubMed ve OVID veritabanlarında CAM kullanarak (Journals@Ovid, Your Journals@Ovid, ACP Journal Club, CCTR, CDSR, CLCMR, DARE, CLHTA, CLEED, Ovid MEDLINE(R), Ovid MEDLINE(R) Daily Update) ilgili literatür hakkında tarama yapıldı.

Sonuçlar: Islak ve kuru Kupa Terapisinin etkinliğini araştırmada sistematik iç tarama kullanıldı. Literatür taramasının ikisinde Kupa Terapisinin ağrı üzerindeki etkinliği hakkında bazı kanıtlar bulundu. Islak Kupa Terapisinin geleneksel ilaçlara bir adjuvan olarak kullanıldığında olumlu etkileri bulunduğu rapor edildi. ..üncü değerlendirme, Kupa Terapisinin inme rehabilitasyonu üzerine etkileri hakkında yapıldı, fakat az sayıda kanıt bulunabildi. Diğer klinik ve gözlemsel çalışmalar da sınırlı nitelikteydi.

Çıkarımlar: Bugüne kadar yapılan sistematik gözlemlerin ve RCT’lerin çoğu, Islak Kupa Terapisinin tek başına kullanıldığı zaman veya modern tedavi ile birlikte, özellikle gerilim tipi baş ağrısı ve kas-iskelet ağrısı için olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak ıslak Kupa Terapisini araştıran RTC’lerin yetersiz randomizasyondan kaynaklanan düşük kalitesi ve bu konuda etik inceleme eksikliğinin bulunuyor olması bu tür çalışmaların güvenilirliğini zedelemektedir.

1. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu, 2011, İstanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here