Dr. Kaleem Ullah Rajput, Dr. Ahmed Younis, Mohammed Wali

Amaç: Kupa Terapisinin ön diz ağrısı üzerindeki etkisini, yaşam kalitesine ve sağlığa katkılarını araştırmak.

Metodlar: Klinik denemeler içeren deneysel bir çalışma ve bir anket yapıldı. Uzun dönemli etkileri anlamak için 3 hafta sonra objektif ve subjektif değerlendirme teknikleri kullanılarak, katılımcılar yeniden gözlendi. Bu metod, araştırmacılara, bağımsız değişkenlerin katılımcılarda ne .l.üde değişmelere yol açtığını araştırma imkânı vermektedir.

Sonuçlar: Ön diz ağrısı çeken hastaların Kupa Terapisi öncesi ve sonrası ağrı derecelerinde, rahatlık düzeylerinde ve hareket kabiliyetlerinde istatistikî olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Çıkarımlar: Ön diz ağrısı, ön dizin rahatlığı ve hareket serbestliğinin sağlanmasında Kupa Terapisi tedavisinin faydası araştırılmış ve elde edilen sonuçlar katılımcılarda iyileşme olduğunu göstermiştir. Daha büyük gruplarla ve daha uzun süreli denemeler yapılması tavsiye edilmektedir.

1. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu, İstanbul, 2011

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here