BMC Complement Altern Med. 2011 Oca 18;11:4.

Norveç ve Danimarka Hastanelerinde Tamamlayıcı ve Alternatıp Tıp Kullanımı

Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L, Launsø L, Fønnebø V.

Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Araştırma Merkezi, NAFKAM Tıp Bilimleri Fakültesi, Tromsø Üniversitesi, 9037 Tromsø, Norveç

Özet

ÖZET:

ARKAPLAN: Birçok araştırmaya göre batı ülkelerinde nüfusun yüksek bir bölümü tamamlayıcı ve alternatif tıbbı (TAT) kullanmaktadır. Bunun yanında hastanelerde TAT hizmetinin sunulup sunulmadığı hakkında pek az bilgi mevcuttur. Bu çalışmanın amacı Norveç ve Danimarka hastanelerinde ne ölçüde TAT hizmetinin sunulduğunu ortaya koymak ve 2001′den bu yana Norveçte meydana gelen muhtemel değişimi araştırmaktır.

YÖNTEMLER: İki ülkede çalışmaya dahil edilen tüm hastanelere tek  sayfalık bir anket gönderildi. Anket, klinik etkinlikten sorumlu kişiye, genellikle de müdürlere gönderildi. Norveç’te resmi 99 (gönderilenlerin %85′i); Danimarka’da 126 hastane (gönderilenlerin %97′si) cevap verdi. İletişim kurulabilecek kişilerle mülakatlar yapıldı.

SONUÇLAR: Norveç’teki hastanelerin %50′sinde ve Danimarka’daki hastanelerin üçte birinde TAT hizmeti verilmektedir. Norveç’te TAT hizmeti veren 50 hastanenin 40′ında akupunktur yapılırken 19 hastanede ise biyolojik geribildirim, hipnoz, kupa terapisi, kulak akupunkturu, bitkilerle tedavi, sanat terapisi, homeopati, refleksoloji, düşünce alanı terapisi, geştalt terapi, aromaterapi, tai chi, akupresür, yoga, pilates ve diğer alternatif terapiler sunulmaktadır. Danimarka’da 38 hastanede akupunktur ve birinde Göz Hareketinde Duyarsızlaşma ve Tekrar İşlenen Işık Terapisi sunulmaktadır. Danimarka’da TAT hizmetinin verilmesinin bildirilen en yaygın sebebi bilimsel kanıtlardır. Norveç’te ise bunun sebebi bir rehberle tanıtılan akupunktur dışındaki tedavilerde hastane çalışanlarının ilgisidir ve daha çok etkilerinin bilimsel kanıtlarına dayanmaktadır. Biri hariç tüm katılımcılar ortak ve tıbbi sağlık profesyonelliği altyapısına sahipti ve TAT tedavileri eğitimleri büyük ölçüde faklıydı.

SONUÇ: 21. yüzyılın ilk onyılında Norveç’te TAT’ın kapsamı büyük ölçüde yaygınlaşmaktadır. Bu, modern sağlık sistemi içinde TAT’a ilişkin tutumda bir değişiklik meydana getirebilir.

PMID: 21244655 [PubMed – yapım aşamasında*] PMCID: PMC3033860

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244655

* Bu makale ücretsiz olarak görüntülenememektedir.

TAT uygulayan hastanelerin %’si. 2008′de TAT uyguladığı söylenen Norveç (N) ve Danimarka (DK) hastanelerinin başlangıç yılları. Mavi çizgi Norveç’te hem akupunkturu ve diğer tedavileri sunan hastaneleri göstermektedir. Yeşil çizgi akupunktur dışındaki tedavileri sunan hastaneleri göstermektedir. Diğer terapiler formu Tablo 2′de sıralanmıştır. Kırmızı çizgi Danimarka’da akupunktur hizmeti sunan hastaneleri göstermektedir. Norveç, toplam cevap=99, Danimarka, toplam cevap: 126

Kimden:

BMC Complement Altern Med. 2011; 11: 4.

Çevrimiçi yayınlandı 2011 Ocak 18. doi: 10.1186/1472-6882-11-4.

Copyright ©2011 Salomonsen ve ark.; Lisans sahibi BioMed Central Ltd.


Kaynak: hacamattedavisi.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here