Amaç ve Kapsam

Sempozyumun ana teması: Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp.

Sempozyumun amacı: Katılımcı tıp profesyonellerinin fikir alışverişinde bulunmaları ve kendi klinik araştırma sonuçlarını sunmalarını sağlayacak platformlar oluşturmaktır.

Sempozyum Dili: Sempozyum İngilizce ve Türkçe sunumlardan oluşacak, sunum esnasında İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce simültane çeviri yapılacaktır.

Kimler için: Doktorlar, Diş Hekimleri, Fizyoterapistler, Sağlık Memurları, Hemşireler, Tıp Öğrencileri ile konuya ilgilenen herkes.

28-29-30 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştireceğimiz sempozyumun ana teması “Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp”. Sempozyumun amacı katılımcıların bilgi, fikir ve tecrübe alışverişinde bulunmaları ve kendi klinik araştırma sonuçlarını sunmalarını sağlayacak bir platformlar oluşturmaktır.
Üç gün sürecek olan sempozyum; açılış konuşması, eş zamanlı oturumlar, sözlü/görsel sunumlar ve bir serginin de yer aldığı çeşitli oturumlardan oluşacak. Sempozyum boyunca uluslararası ziyaretçilerimize, bilim adamları ve akademisyenlere, öğrencilere, araştırmacılara Kupa Terapisi alanında yaptıkları araştırma ve tecrübeleri paylaşma fırsatı sunulacak:

  • En iyi uygulama ve araştırmaların sunulması
  • Yeni çalışmaları teşvik edilmesi
  • Fikir alışverişinin ve iletişimin sağlanması
  • Uluslararası standartların geliştirilmesi
  • Klinik araştırmalar için finansal destek bulunması
  • Bütüncül ve doğal tedavi metotları ile ilgili yasal düzenlemelere katkıda bulunmak