Bildiri Yazım Kılavuzu

Sayfa Düzeni (Lütfen Belirtilenlere Özen Gösteriniz)
Sunum için değerlendirilmek üzere gönderdiğiniz metinlerden yalnızca Microsoft Word dosyaları kabul edilecektir.

Yazı biçimi olarak “Times New Roman”, yazı boyutu olarak 12 punto kullanılmalı, satırlar arasında birer boşluk bırakılmalıdır.

Araştırma özeti yazılırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Araştırma özeti belirlenen kurallara uymadığı takdirde düzeltme için geri gönderilecektir. Bu durum sempozyumda sözlü/görsel sunum yapma başvurusunun uzamasına sebep olacaktır. Sunum dosyasına 11 x 17 cm ölçülerinde grafik yerleştirilebilir. Çalışma özeti maksimum 250 kelimeden oluşmalıdır.

Özet Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar

Araştırma özeti başlığı BÜYÜK harflerle ve bold yazılır.

Satırlar arası birer boşluk (Single space) bırakılır.

Yazarların isimleri için yeni bir satıra geçilir ve altı çizilir. Gönderme yapılan yazarlar için üst simge kullanılır.

Yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilir. Her adres ilgili üst simge numarası ile numaralandırılır.

Bir satır boşluk bıraktıktan sonra özet yazılır. Çalışmanın amacı, uygulanan metotlar, ana bulgu ve sonuçlar mümkün olduğunca kısa ve öz anlatılır.

Öneriler
Araştırma özeti İngilizce ve/veya Türkçe yazılmalıdır.

Özet için seçilecek başlık kısa ve etkili olmalı, en çok iki satır sürmelidir.

Bütün özetler kabul edilmeden önce bilimsel makale değerlendirme sürecinden geçecek, gerekirse düzeltilecek veya düzeltilmesi için katılımcıya geri gönderilecektir.

Bildiri yazım kuralları
Vaka Çalışmaları
Sunulacak vaka çalışmaları ve klinik visit (grand rounds) sunumları, ilgi çekici teşhis, tedavi ya da hastalığı kontrol altına almış olan vakalardan seçilmelidir. Vaka çalışmaları sözlü veya sergi şeklinde sunulabilir.

Sözlü Sunumlar

Sözlü sunumlar, araştırma özeti komite tarafından onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Sözlü sunum yapmak isteyenler “özet (abstract) formunda sözlü sunum kısmını işaretlemelidir. Aksi takdirde araştırma özeti sergide yer alacaktır.

Özetlerin teslim tarihi bittikten (10.08.2012) kısa bir süre sonra komite üyeleri Kupa Terapisi Sempozyumunda sunum yapma hakkını kazanan isimleri açıklayacaklardır.

Sergi Kılavuzu
Araştırma özetleri konferans boyunca sergilenecektir. Afişlerin yazarları sunumları hakkında sorulabilecek soruları cevaplama, konuyu detaylandırma ve tartışmalara katılmaya hazır olmalıdır.

Bunun için aşağıda verilen önerileri dikkatle okuyunuz.

  • Sergi bölümde yer almak üzere seçilen araştırma özetleri konularına göre gruplandırılacaktır.
  • Oturumunuz ve süresi hakkında e-posta aracılığı ile bilgilendirileceksiniz. Ayrıca toplantı salonunda da kontrol edin.
  • Sergiler kendilerine tahsis edilen panolar üzerine yerleştirilecektir. Konferans programında belirtilen sergi numaraları araştırma özetlerine yerleştirilmelidir. Afiş numaranız önceden size ayrılan pano üzerinde yer alacaktır. Afiş iğnelerini kayıt masasından temin edebilirsiniz.
  • Afişlerin ölçüleri 84.10 cm x 59.40 cm (A1) büyüklüğünde olmalı. Afişler 2 m 90 cm’lik pano üzerinde 2’şer sayfayı alacak şekilde yerleştirilecek. Böylece sunum esnasında 2 afiş birden sergilenebilecek.
  • Alan yeterli olursa araştırma özetinizi büyüterek afişinize eklemenizde fayda var. Bunu yapamadığınız takdirde özetlerin toplantı esnasında elden dağıtılması da mümkündür.

Afiş yazılarınız en az 1 metre uzaklıktan görülebilecek büyüklükte olmalıdır. Açıklama yazıları kısa ve anlaşılır olmalıdır. Sunum esnasında afiş tahtasına hiçbir şey yazıp çizmeyin.