Sempozyum Takvimi

Bildiri Teslim – Başlangıç

12 Mayıs 2012

Bildiri Teslim – Bitiş

10 Ağustos 2012

Katılım Kabulleri – Başlangıç

12 Mayıs 2012

Erken Kayıt için Son Tarih

15 Ağustos 2012

Program İlanı

25 Ağustos 2012

Sempozyum
28-29-30 Eylül 2012

Sempozyumda sunulacak bildiriler e-kitap haline (.PDF formatında)  kesin kayıt yaptıran katılımcılara gönderilecektir.